Regisztrációs feltételek, jognyilatkozat

Üdvözöljük a szallito-szalagok.hu oldalon. A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.


A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.


A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a szallito-szalagok.hu weboldal alatt elérhető termék Adatbázist, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatást a szallito-szalagok.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

 1. A szolgáltatásba való regisztrációt önállóan megkezdheti a www.szallito-szalagok.hu oldalon- Amennyiben regisztráltatni szeretné magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, felhasználónév és jelszó megadása mellett telefonos elérhetőséget és egyéb adatokat.

2. Regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail címre kap értesítést arról, hogy a felhasználói adatai rögzítésre kerültek és használatba veheti a rendszert. A felhasználói adatok titokban tartásáért Ön felel;

3. Az info@forderband-gt.hu e-mail címen keresztül a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói adataival történő minden jogosulatlan használatról;

4. felhasználói adatainak elvesztése miatt kizárólag a regisztrációkor használt e-mailben tud új belépési adatokat igényelni az info@forderband-gt.hu elérhetőségen. A szallito-szalagok.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyfélkapu szolgáltatás kellő technikai és tartalmi biztonsággal, hatékonyan használható legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, értesítések technikai vagy híráramlási okokra visszavezethető elmaradásából eredő esetleges károkért. A jelen regisztrációs feltételek megváltoztatásának jogát a szallito-szalagok.hu fenntartja, az aktuálisan érvényben lévő változat folyamatosan elérhetők a weboldalon, így a szallito-szalagok.hu elhárít mindennemű felelősséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem vagy hiányos ismeretéből fakad. A webrendszerünk informatikailag zárt rendszerben működik, a felhasználók kizárólag a rájuk vonatkozó adatokat, információkat láthatják. A szallito-szalagok.hu személyes adatoknak magas biztonsági szinten 2018.01.01 -én telepített, 24 órás őrzéssel védett, állandó biztonsági felügyelettel titkosított adatfolyammal (https) rendelkező szerveren biztosítja a védelmét.

5. Az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek.

Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait (e-mail cím és címe, telefonos elérhetősége), beleértve az Önéit is, a Szolgáltató összegyűjtse, a regisztrációs folyamathoz felhasználja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

 Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

 Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

A Szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A jogellenes, vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat

:• A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

 • A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking)

 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);

 • A szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

 • Megszerzett anyagok publikálása;

 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel történő létesítése;

 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése, vagy továbbítása, mint a "spam”, vagy a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket

 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szolgáltató rendszerén kívülre.

 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát; 

• Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása; 

• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott hirdetéseket reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön az Szolgáltató üzenetkezelő funkcióján keresztül. E-mail cím megváltoztatása, profil törlése az e-mail cím átírása vagy profil törlése csak a regisztráció során megadott e-mail címről kérhető. Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Szavatosság kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

 Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

 Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy jogi úton rendezik a felmerült vitatott kérdéseket.

 A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

 A szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Jognyilatkozat

A jelen honlapon megjelenő tartalmak, képi megoldások és logók szerzői jogvédelem alá esnek, a szallito-szalagok.hu tulajdonát képezik. 

A szerzői jogok gyakorlására kizárólag a szallito-szalagok.hu jogosult.

 A dokumentumokat, jogokat, képeket vagy azok részleteit a szallito-szalagok.hu előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve közzétenni tilos. 

 A szallito-szalagok.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalán módosításokat, átdolgozást, fejlesztést végezzen, de nem garantálja a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentes voltát. 

A weboldal nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az üzemeltetője kifejezetten kizárja. A honlapon található információk szolgáltatása és gyűjtése az aktuális adatvédelmi jogszabályok előírásait figyelembe véve történik, a szallito-szalagok.hu szerzői jogvédelem alatt álló anyagot csak a jogvédelemmel rendelkező személy vagy szervezet előzetes engedélye vagy hozzájárulása esetében közöl.